Địa Chỉ Học Spa HCM | Minh Yến SPA

Địa Chỉ Học Spa HCM

 Địa chỉ cơ sở 1
Trung Tâm Đào Tạo Minh Yến Spa

571/12 Cách mạng tháng 8, Phường 15, Quận 10, TP. HCM
Di động : 0913.919072 ( Hùng ) – 0127 860 6118 ( Yến )
Điện thoại : 08.3865.9023 – 08.3864.1250

Địa chỉ cơ sở 2
Trung Tâm Đào Tạo Minh Yến Spa

61/1 KP1, Phạm Văn Thuận, Phường Bình Đa , BH – ĐN
Di động :  0127 860 6118 ( Yến )
Điện thoại : 061.3812762