Warning: include(/home/maybanca/domains/minhyenspa.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/doannho/domains/minhyenspa.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/home/maybanca/domains/minhyenspa.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-base.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php') in /home/doannho/domains/minhyenspa.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 72

Warning: include_once(/home/maybanca/domains/minhyenspa.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/doannho/domains/minhyenspa.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92

Warning: include_once(): Failed opening '/home/maybanca/domains/minhyenspa.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/ossdl-cdn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php') in /home/doannho/domains/minhyenspa.com/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache.php on line 92
 Tuyển Nhân Viên | Minh Yến SPA

Tuyển Nhân Viên

Do nhu cầu mở rông chi nhánh hiện nay Minh Yến Spa đang cần tuyển thêm nhân viên chăm sóc da. Các bạn có nhu cầu tìm việc hoặc có quen thì vui lòng giới thiệu giúp.

Thông tin liên hệ: 0127 860 6118 ( Yến )